ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 96/05/15


به پیوست خبر تصویر ابلاغ دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی جهت اطلاع ارائه می گردد.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر