اصلاح قوانین گمرکی جمهوری عراق

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 96/06/08


به پیوست خبر، نامه ارسالی از سوی وزارت امور خارجه جمهوری عراق با موضوع اصلاح قوانین گمرمی این کشور و نامه توضیحی گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع ارائه می گردد.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر