اعلام نظر در خصوص طرح جامع مدیریت شهری

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1396/12/15


به پیوست ، طرح جامع مدیریت شهری ارسالی از سوی اتاق ایران جهت مطالعه و اظهار نظرات اعضا ارائه می گردد.

خواهشمند است نظرات خویش را حداکثر 18 اسفند به دبیرخانه سندیکا جهت جمع بندی و ارسال ارائه فرمایید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر