ترکیب هیات مدیره شرکت تضمین شرکت های ساختمانی

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/08/29


به اطلاع می رساند ترکیب اعضای محترم هیات مدیره شرکت تضمین شرکت های ساختمانی به شرح زیر می باشد

مهندس جواد خوانساری (رئیس هیات مدیره)

مهندس علی آزاد (نائب رئیس هیات مدیره)

دکتر غلامرضا علیزاده (مدیرعامل)

اعضای هیات مدیره

مهندس محمود مصطفی زاده

مهندس عبدالمجید سجادی نائینی

مهندس سیروس محسنین

مهندس مجید انصاری فرد

مهندس هدایت اله نورانی پور

مهندس علی احسان (علی البدل)

مهندس سیروس پشوتن (علی البدل)

 

بازرسان:

مهندس محمدعلی پورشیرازی

مهندس غلامرضا خوش گفتار

مهندس کاظم عارف آذر

مهندس محمدباقر تقی زاده مطلق (علی البدل)

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر