تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1396/10/02


به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند مستندات معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کشور در خصوص تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت از طریق اوراق تسویه خزانه به پیوست خبر ارسال می گردد. 

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر