تصویب تغییر نرخ سود اسناد خزانه اسلامی ازمبنای نرخ تورم به مبنای متناسب با سود سپرده های بانکی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1396/12/23


خبر خوب برای پیمانکاران طلبکار از دولت

(از سری نتایج اقدامات و پیگیری های کارشناسی دبیرخانه سندیکا)

به اطلاع کلیه پیمانکاران گرامی می رساند در ادامه فعالیتهای کارشناسانه دبیرخانه سندیکا و دفاع از حقوق صنفی حوزه صنعت احداث ، در تاریخ 21 اسفند ماه 96  و در هفتادو پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  مقرر گردید از سال 97 به بعد، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی که بابت تسویه بدهی های دولت منتشر می گردد؛ به صورت شناور و متناسب با سود سپرده های یکساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای پول و اعتبار) در حدود منابع قابل پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، در آیین نامه های مربوطه پیش بینی گردد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال 97» را جهت اظهارنظر فعالین بخش خصوصی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نمایند و طبق ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص را دریافت نموده و کمیسیون اقتصادی دولت، در جلسات بررسی پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال 97»، از نماینده اتاق ایران نیز دعوت به عمل آورد.

 

اخبار و گزارش تکمیلی در این خصوص در آینده ای نزدیک از طریق ارگانهای رسمی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران (وبسایت، کانال تلگرامی و ماهنامه پیام آبادگران) به سمع و نظر فعالین حوزه صنعت احداث خواهد رسید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر