تغییر شماره های تلفن و نمابر دفتر مرکزی شرکت ایستافر

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/06/14


به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند شرکت ایستافر طی نامه ای از تغییر شماره تلفن و نمابر دفتر مرکزی خویش خبر داده است.

تلفن: 22050045 و 22045179 و 22037994 و 22654978 و 22654379

نمابر: 22043643

تاییدیه فکس داخلی 101 و 102

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر