تغییر مدیرعامل شرکت ساختمانی بناب سد

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/08/05


به اطلاع می رساند طبق نامه رسمی دریافتی از سوی شرکت ساختمانی بناب سد و بر اساس صورتجلسه تغییرات مدیریتی شرکت بناب سد جناب آقای مهندس احمد برخورداری به عنوان مدیرعامل شرکت بناب سد انتخاب شده اند.

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران ضمن تبریک به جناب آقای مهندس احمد برخوردای، آرزوی موفقیت و پیروزی را برای ایشان و یکایک پرسنل شرکت مربوطه دارد.

 

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر