تغییر مدیرعامل شرکت میم تیم

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/08/05


به اطلاع می رساند طبق نامه رسمی دریافتی از سوی شرکت میم تیم جناب آقای مهندس فرزاد فرهیدی به عنوان مدیرعامل شرکت میم تیم انتخاب شده اند.

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران ضمن تبریک به جناب آقای مهندس فرزاد فرهیدی، آرزوی موفقیت و پیروزی را برای ایشان و یکایک پرسنل شرکت مربوطه دارد.

 

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر