تغییر نام شرکت ایران خودرو سازه

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/04/08


طبق نامه ارسالی از سوی شرکت محترم ایران خودرو سازه به اطلاع می رساند برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت و طبق روزنامه رسمی 18 اردیبهشت 95 نام شرکت ایران خودرو سازه به "شرکت توسعه و عمران باتیس" تغییر یافته است.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر