تغییر نشانی شرکت فاطر کوثران جنوب

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر:


به اطلاع اعضای محترم می رساند نشانی ارتباطی شرکت فاطر کوثران جنوب به شرح ذیل تغییر یافته است.

تهران، خیابان بهشتی، نرسیده به میدان تختی، پلاک 232، طبقه همکف

کد پستی: 1577836417

تلفن: 86121496

فکس: 86121465 

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر