بخشنامه حق عضویت

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 9 آذرماه 1392بخشنامه حق عضویت انجمن شرکت های ساختمانی

 

برای دریافت تصویر بزرگتر لطفا اینجا را کلیک فرمایید.

 


ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر