دستور جلسه کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 15 مرداد

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 96/05/15


به پیوست خبر دستور جلسه کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخی 15 مرداد با دستور جلسه بررسی مراتب اعتراض به حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 5 قانون بودجه 96 و عدم امکان معامله این اوراق در بورس و فرابورس جهت اطلاع کلیه اعضای محترم ارائه شده است.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر