طرح جامع اطلاعات اعضای سندیکا – حائز اهمیت

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1396/12/16


به اطلاع می رساند با توجه به برنامه ریزی های کلان سندیکا و اجرای تغییرات در نحوه ارتباطات سندیکا با اعضای گرامی در سال 1397 و راه اندازی وبسایت جدید سندیکا، خواهشمند است با دقت کامل نسبت به تکمیل اطلاعات فرم پیش رو اقدام فرمایید.

این فرم در سه بخش طراحی شده است:

ا- اطلاعات مربوط به شرکت

2- اطلاعات مربوط به مدیرعامل

3- اطلاعات مربوط به مسئول تکمیل کننده فرم

لازم به ذکر است کلیه اطلاعات ارائه شده نزد سندیکا محفوظ بوده و به هیچ عنوان بهره برداری های غیرصنفی صورت نخواهد پذیرفت.

همچنین تحلیل اطلاعات بدست آمده از توانایی ها و عرصه های حضور اعضا در سایر مجامع مهندسی، می تواند نقشه راه دقیقتری را پیش روی سندیکا قرار دهد.

با همکاری و همراهی شما سروران گرامی و تلاش دبیرخانه سندیکا در اجرای برنامه های تدوین شده  انتظار رفع مشکلات جاری در ارتباطات می رود.

جهت تکمیل فرم  کلیک فرمایید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر