عضویت شرکت اهورا مهر گستران

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/09/22


به اطلاع کلیه اعضای گرامی می رساند شرکت اهورا مهر گستران (سهامی خاص) با مدیرعاملی جناب آقای مهندس کاظم صفایی دلوئی طبق بررسی کمیسیون عضویت و تایید هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران از تاریخ 6 آذر 1395 به عضویت در این سندیکا نائل آمده اند.

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برای آن شرکت محترم آرزوی توفیق روز افزون می نماید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر