عضویت شرکت ساختمانی آسمانه

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1396/11/11


به اطلاع می رساند با تایید هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی و بررسی های صورت گرفته در کمیسیون عضویت سندیکا، شرکت محترم ساختمانی آسمانه با مدیرعاملی جناب آقای مهندس مهدی ملکشاهی به عضویت در این سندیکا نائل گشته است.

برای مدیران و پرسنل این شرکت محترم و کلیه اعضای گرامی آرزوی موفقیت روز افزون را خواهانیم.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر