عضویت شرکت ساختمانی مهندسی رهگا

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/09/22


به اطلاع کلیه اعضای گرامی می رساند شرکت ساختمانی مهندسی رهگا با مدیرعاملی جناب آقای مهندس ابراهیم کوهی طبق بررسی کمیسیون عضویت و تایید هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران از تاریخ 13 آذر 1395 به عضویت در این سندیکا نائل آمده اند.

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برای آن شرکت محترم آرزوی توفیق روز افزون می نماید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر