عضویت شرکت مهندسی و نوسازی ایران (مونیر)

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/06/14


به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند شرکت مهندسی و نوسازی ایران (مونیر) با تایید کمیسیون عضویت و موافقت هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران از تاریخ 30 مرداد 1395 به عضویت در این سندیکا نائل آمده است.

این شرکت با مدیرعاملی جناب آقای مهندس پژمان شیرانی مشغول به فعالیت می باشد.

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران ضمن خیرمقدم برای مدیران و پرسنل شرکت مونیر آرزوی موفقیت و بهروزی را دارد.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر