مشارکت راهسازان و راهداران در تکمیل اطلاعات چاپ کتاب

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر:


متن نامه شرکت مهندسین مشاور گسترش شرق راه (عضو جامعه مهندسان مشاور ایران) به سندیکا:

 

راهدار عزیز

راهساز عزیز

احتراما کسوت راهسازی همیشه با مخاطراتی همراه بوده است و راه عوامل ایجاد کننده خود را از بین می برد، تونل ریزش می کند، کوه سرازیر می شود، حادثه در حین راهسازی بوجود می آید، زنده را در خاک مدفون می کند و هزار و یک مسئله غیرمترفبه بوجود می آید و خونهای همه این عزیزان از دست رفته بر خاک ریخته می شود.

در پنجاه سال اخیر که دوران سازندگی جاده ها بوده است. هزاران راه ساز زنده زنده جان خود را از دست داده اند و مدفون شده اند. تکه تکه گردیده اند. بقعر زمین فرو رفته اند. زنده زنده سوزانده شده اند. زنده زنده دست و پای آنها از تن جدا شده است و هزار و یک جان دیگر.

آیا نام آنها را می دانیم؟ این سوالی است که از هر راه ساز باید پرسید. می دانید این عزیزان چه محورهایی جان خود را از دست داده اند؟ عکسی از آنها دارید که در کنار جاده ای که جان خود را به خاطر احداث آن از دست داده اند بگذارید؟

از فرزندان این عزیزان کسی را می شناسید که قدردانی کنید؟

این ها همه دغدغه های ما است. فرصتی شد تا اختیار جمع آوری اطلاعات این کشته شدگان زنده و مظلوم محورها را بدست آوریم و دست نیاز به عنوان یک راه ساز بطرف همه همکسوتان خود دراز و از همه به خواهم اطلاعاتی از این عزیزان از دست رفته حین راه سازی را در اختیار این دفتر بگذارند.

باشد که بتوانیم دست به دست یکدیگر بدهیم و کتابی منتشر کنیم و از رفته گان همیشه زنده جاده ها با انتشار این مجموعه تجلیل نمائیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 22036859 الی 60 ارتباط برقرار نمایید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر