نحوه تسویه هزینه THC، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 96/04/11


به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در خصوص نحوه تسویه هزینه THC، نامه ای به شرح پیوست ارسال نموده است.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر