کمیسیون قوانین و مقررات


عنوان کمیته تخصصی: کمیسیون قوانین و مقررات

توضیحات:

------------------- سال 1393 ----------------------------

بیانیه ماموریت:

کمیسیون قوانین و مقررات مأموریت خود را بررسی   قوانین و مقررات مرتبط با صنعت احداث  و کشف معضلات و مشکلات موجود ,وهمچنین  خلاء های قانونی  از طریق اخذ نظرات اعضاء  انجمن با تأثیر گذاری در روند تدوین  ، بازنگری و تعبیر و تفسیر قوانین به منظور بهبود فضای  کسب و کار  اعضاء می داند.

اعضاء کمیسیون: 

آقایان مهندسان مسعودی،پورشیرازی،جمالی، شیخ بهائی، لاجوردی، وفایی، سادات باریکانی، ،احمدخانی،میلادی راد، تکلی و خانم ها مهندس شوقی، ورزی و دهقانی

 

متن گزارش عملکرد سالانه:

کمیسیون قوانین ومقررات باحضور آقایانمهندسان مسعودی،پورشیرازی،جمالی، شیخ بهائی، لاجوردی، وفایی، سادات باریکانی، ،احمدخانی،میلادی راد، تکلی و خانم ها مهندس شوقی، ورزی و دهقانی30جلسه برگزارنمود. تعدادحاضرین وجلسات کمیسیون حدود 550 نفرساعتبوده است .

-گزارش حاضر رئوس اهم فعالیتها و اقدامات انجام شده در کمیسیون بوده که شرح کلی اقدامات درگزارشات ماهیانه به استحضاررسیده است.

1- بررسی شرایط عمومی پیمان : پیرو گزارشات قبلی در خصوص  بررسی موضوع مذکور پس از ابلاغ پیش نویس شرایط عمومی پیمان مدنظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به عدم توجه به  نظرات سندیکا ها وبا عنایت به ایرادات جدی در نسخه پیش نویس پس از جلسات متعدد، این پیش نویس مورد تایید سندیکا قرار نگرفت و درخواست اصلاح متن با رویکرد اعمال نظرات بخش خصوصی و یا عدم انتشار آن بود .که تفصیلاً در گزارشات نشریه پیام آبادگران به آن پرداخته شده است.

و هم اکنون کمیسیون قوانین و مقررات با بررسی مجدد پیش نویس شرایط عمومی در نظر دارد بابررسی و مداقه و تجمیع نظرات دریافتی اعضا موارد رابه هیات مدیره محترم گزارش نماید .

2- تشخیص صلاحیت ورتبه بندی:بررسی آئین نامه تشخیص صلاحیت و ارائه نظرات جت اصلاح مصوبات وحدت رویه و درخواست اصلاح آئین نامه از اقدامات کمیسیون بوده است. و مصوبات کمیسیون دراختیار نمایندگان کمیسیون وسندیکا قرار گرفت تا در جلسات کارگروه شورای هماهنگی مورد رسیدگی و پیگیری و اعلام گردد. و همچنان از موضوعات تحت پیگیری و در دستور اقدام کمیسیون می باشد.

3- بررسی لایحه مالیات برارزش افزوده:از موضوعات مهمی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت بررسی  متن لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که توسط سازمان امور مالیاتی تدوین شده و با نامه وزیر امور اقتصاد و دارائی به هیات دولت ارائه شده بود که این متن با دقت فراوان و صرف وقت و با استفاده از نظر مشاور مالیاتی  سندیکا مورد بررسی قرارگرفت و اصلاحات پیشنهادی مدنظر سندیکا بهمراه نامه های پوششی خطاب به وزیر محترم اقتصاد و دارائی ، معاون اول ریاست جمهوری و رئیس سازمان امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده و اتاق بازرگانی ایران اعلام گردید و در نامه هم موارد مهم اشاره شد که عبارتند از :

الف- زمان پرداخت صورتحساب توسط کارفرمایان ملاک تاریخ و ماخذ تعلق مالیات محسوب شود . (بند5 ماده 16 پیش نویس لایحه اصلاحی)

ب‌-    به هیچ وجه مالیات صورتحسابهایپیمانکاران مستقیماً از سوی دستگاههای اجراییبه حساب سازمان امور مالیاتی واریز نگردد. (ماده 30پیش نویس لایحه اصلاحی )

پ- زمان ومهلت رسیدگی به اظهارنامه های مودیان ،به یک دوره  معقول ومقبول  محدود شود.( ماده 32پیش نویس لایحه اصلاحی )

ت‌-    جرائم بدهی های مربوط به این قانون از زمان قطعیت بدهی تعلق پذیرد. (ماده 58 پیش نویس لایحه اصلاحی )

درخواست اصلاح  پیش نویس لایحه بعمل آمد (جهت استحضار متن کامل در نشریه پیام آباد گران درج گردید) و هم اکنون نیز نمایندگان این کمیسیون بهمراه ریاست محترم هیات مدیره پیگیر اصلاح موارد اشاره شده در متن پیش نویس لایحه می باشند که گزارش مفصل این موضوع در نشریه پیام آبادگران درج گردیده و بصورت شفاهی هم در مجمع اعلام میگردد.

4-      بررسی آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور:با توجه به گزارش اعضای سندیکا  در مورد شکایت کارگران شاغل در پروژه های مختلف سالیان گذشته این شرکتها که با مراجعه به ادارات کار درخواست بازنشستگی زودتر از موعد بخاطر مشاغلی که در آن مشغول به کار بوده اند را می نمایند پس ازاحراز سخت و زیان آور بودن مشاغل توسط اداره کار که غالباً بدون حضور نمایندگان کارفرمایان تشکیل میشود وتبعات آن برای کارفرمایان(پیمانکاران و شرکتهای عضوسندیکا)موضوع مشاغل سخت وزیان آور درکمیسیون قوانین ومقررات بادعوت از مشاورامور بیمه ای سندیکا مورد  بحث و بررسی واقع شد.وگزارش مبسوطی به هیات مدیره محترم تقدیم گردیدو  طی نامه ای به آقای دکتر علی ربیعی وزیر تعاون ، کارو رفاه اجتماعی مشکلات و راهکارها گزارش گردید.که این موضوع تا حصول نتیجه نهایی در دست پیگیری است و از نتیجه اقدام به اطلاع شرکتهای عضو می رسانیم.

5-      بررسی تشکیل کمیسیون حقوقی :موضوع تشکیل کمیسیون حقوقی و کمیسیون حل اختلاف (داوری) در کمیسیون  قوانین مطرح  و جمع بندی نظرات کمیسیون را که تقریبا حاصل اتفاق نظر اعضا بوده است  به هیات مدیره محترم گزارش گردید که موارد ذیل از دلایل موافقت اعضا برای تشکیل کمیسیون بود.

1-تاکید به ضرورت جدی ایجاد کمیسیون حقوقی 

2-تاکید به ضرورت تقویت و سامان دادن به نهاد حل اختلاف موجود با توجه به اهمیت امر داوری برای اعضا که این امر بتدریج منجر شود به وجاهت آرای صادره سندیکا در محاکم قضایی و امکان مرجعیت سندیکا در بحث کارشناسی ومشاوره  در مراجع قضایی

3-تاکید به مشورتی بودن کمیسیون حقوقی و عدم ورود به مسائل اجرائی برای اعضا و استفاده کنندگان از خدمات این کمیسیون  .

4- تصریح  تمایز و تفاوت ماهوی کمیسیون حقوقی با کمیسیون قوانین ومقررات

6-      بررسی آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی :کمیسیون قوانین ومقررات پیش نویس آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی که توسط کمیته فنی معاونت برنامه ریزی تهیه شده بود و توسط دبیر محترم به کمیسیون ارجاع گردیده بود را مورد بررسی قرار داد و نظرات اصلاحی خود را تهیه و به معاونت برنامه ریزی ارسال نمود

7-اصلاح و بازنگری بخشنامه تعیین دامنه متناسب قیمت: پس از حضور ریاست کمیسیون قوانین  در جلسه هم اندیشی با مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص بازنگری"  بخشنامه  تعیین دامنه مناسب قیمت "، این موضوع در دستور کار اخیر کمیسیون قرار گرفت و نظرات کمیسیون در خصوص این بخشنامه  طی  نامه ای تهیه و با امضای دبیر سندیکا به سازمان اعلام گردید(متن نامه در نشریه پیام آبادگران درج میگردد)

8- پاسخ به سوالات و مکاتبات اعضا مطابق معمول از جمله فعالیت های کمیسیون در طول سالجاری بود .

 

------------------- سال 1393 ----------------------------

 

بیانیه مأموریت:

کمیسیون قوانین ومقررات مأموریت خود را بررسی قوانین و مقررات و ضوابط مرتبط با صنعت احداث و شناخت و رفع معضلات موجود و همچنین خلاءهای قانونی از طریق اخذ نظرات اعضا انجمن با تأثیر‌گذاری در روند تدوین، بازنگری و تعبیر و تفسیر قوانین به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار اعضا می‌داند.

اعضاء کمیسیون:

آقایان مهندسین مسعودی، پورشیرازی، جمالی، شیخ‌بهائی، لاجوری، وفایی، احمد‌خانی، ابوعلی‌زاده، میلادی‌راد، تکلی، خانم‌ مهندس شوقی، خانم ورزی و خانم دهقانی

 

«به نام خدا»

«گزارش سالیانه کمیسیون قوانین و مقررات» 

کمیسیون قوانین ومقررات درطول سال 91 با حضور اعضاء خود آقایان مهندسین پور شیرازی، جمالی ،مسعودی ،لاجوردی ،وفایی،احمد خانی ،میلادی راد ،خانم مهندس شوقی  ،خانم ورزی وآقای تکلی و بااستفاده از مشاوران در برخی از جلسات با تشکیل22جلسه (440نفرساعت) درراستای اهداف عالی انجمن برنامه هایی را در دستور کار خود داشته و مشکلاتی که از سوی اعضاء انجمن مطرح گردیده را بررسی و نهایتا مورد اقدام یا پا سخ وهمفکری قرار داده است.

- این گزارش مختصری از فعالیتها و اقدامات انجام شده در کمیسیون قوانیین ومقررات در موضوعات ذیل بوده است که  از مهم ترینمواردمی توان بررسی قوانین  مالیات بر ارزش افزوده ،شرایط عمومی پیمان ، آئین نامه تشخیص صلاحیت ،لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ،برررسی لایحه پیشنهادی  قانون کار و پاسخگوئی به سوالات و مکاتبات و راهنمایی اعضاء مراجعهکننده به کمیسیون نام برد.که تشریح موارد در ذیل باستحضار می رسد.

1-موضوع بازنگری اساسنامه انجمن در خصوص بررسی ضوابط" شرایط عضویت "و "مجامع عمومی" که از طریق هیات مدیره در دستور کار کمیسیون قرار گرفته  مورد بحث و بررسی و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت موضوع ضوابط عضویت در دو بخش  نحوه عضویت و حق عضویت از ماده 8 اساسنامه انجمن شرکتهای ساختمانی   مورد بررسی واقع شدوبه هیات مدیره محترم گزارش گردید.

2-موضوع آئین نامه تشخیص صلاحیت از موضوعاتی بود که در سال جاری آقایان مهندس مسعودی و مهندس وفایی در جلسات کارشناسی بررسی تشخیص صلاحیت  در جلسات شورای هماهنگی تشکل های مهندسیو جلسات برگزار شده در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری شرکت نموده تا ضمن بیان مشکلات سایت ساجات و مصوبات وحدت رویه و آئین نامه تشخیص صلاحیت که اعضاء محترم  مواجهند از حقوق صنف دفاع نمایند و راهکارهای انجمن و نظرات کارشناسی را بیان نمایند.

3- با توجه به بررسی وبازنگری شرایط عمومی پیمان در معاونت برنامه ریزی موضوع توسط ریاست هیات مدیره  محترم انجمن در دستور کار کمیسیون قرار گرفت ، با تشکیل  دو جلسه کار گروه  مقدماتی و جلسات کمیسیون  مواد 46-47-48 -53 پیش نویس شرایط عمومی پیمان مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی مواردی که به نظر اعضاء کمیسیون نیاز به تغییر یا اصلاح  داشت ، به هیات مدیره محترم اعلام نمود تا در جلسات بررسی شرایط عمومی پیمان در محل معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری توسط نمایندگان انجمن)آقایان مهندس ملکیانی فرد ومهندس جمالی مطرح گردد(از مهمترین تغییرات واصلاحات پیشنهادی در ماده 47  عدم حق ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما قبل از صدور رای دادگاه بود) .

4-موضوع ماده 169مکررقانون مالیاتهای مستقیم بعنوان دستورجلسه مطرحشد.اعضاءکمیسیون بااشاره بهنقاطضعف و  ایجادمشکلاتی که اجرای این قانون با توجه به عدم ایجاد بستر مناسب اجرای قانون برای شرکتهای پیمانکاری داشته واعضاء انجمن این مشکلاتوتنگناها را از جمله ارائه هر سه ماهه اظهار نامه و عدم ارائه کد اقتصادی توسط فروشندگان را مطرح ومنعکس می نمایندواینکه این قانون محدودیت ها و بار مالی مضاعفی رابه پیمانکاران پروژه های مختلف کشور  تحمیل نموده است. پس از بررسی دقیق در کمیسیون گزارش مبسوطی از مشکلات ایجاد شده  به هیات مدیره محترم انجمن ارائه  شد و با سازمان امور مالیاتی در مورد مشکلات مطرح شد ه مکاتبه گردید .

5- بررسی مشکلات پیمانکاران از  نظر کمیسیون قوانین ومقررات از دستور جلسات کمیسیون بودکه خلاصه آن در سه مولفه  مهم بدین شرح اعلام گردید وراه حل های پیشنهادی نیز برای هر یک از آیتم ها اعلام شد:(در گزارش شهریور ماه کمیسیون در نشریه منتشر گردید)

 الف : عدم تطبیق قیمت قراردادهای جاری با قیمت روز (زيان واقعي و مستمر پروژه‌هاي جاري)

ب : عدم تطبیق بودجه و روند تخصیص تا کنون وتخصیص مورد نظر در سال جاری با هزینه های طرحها وفق برنامه زمان بندی (نبود نقدینگی مطابق با هزینه انجام پروژه ها)

ج) باز پس گیری اندک وجوه پرداختی به پیمانکاران به عناوین مختلف (انواع وجوه اصل و جرائم مالیاتی و...)

6-کمیسیون قوانین ومقررات  قانون"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور  و اصلاح  ماده 104 قانون مالیات های مستقیم" که مرتبط با صنف بود را بررسی نمود .و نامه هایی برای ریاست سازمان امور مالیاتی،  معاونت  مالیات بر ارزش افزوده  و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  با  مضمون تقدیر و تشکر از وضع قانون فوق الذکر  و ابلاغ بخشنامه و  همچنین درخواست تاکید مجدد اعلام وابلا غ  جهت اجرای دقیق  قانون و بخشنامه از سوی واحدهای مرتبط را تهیه نمودو در این نامه ها از سازمان امور مالیاتی ومعاونت مالیات بر ارزش افزوده  درخواست شد مطابق ماده 9 قانون  آن  بخش از جرائمی  که بعلت عدم پرداخت  اصل مالیات توسط کارفرمایان و خارج از عهده پیمانکاران و شرکتها بوده ومطابق   قانون مالیات بر ارزش افزوده  به  حساب پیمانکاران منظور شده را به حساب بستانکاری ایشان منظور نمایند.واین اقدامات از طریق ماهنامه آبادگران نیز منتشر  گردید.

7-- از دیگر اقدامات کمیسیون قوانین ومقررات در جلسات اخیر بررسی پیش نویس قانون کاربود که توسط کانون عالی کار فرمایی تهیه شده و توسط دبیر محترم انجمن در دستور کار قرار گرفته بود ، اعضاء کمیسیون با تشکیل جلسات وکارگروه  نظرات خود را مطرح ومصوب نمودند وبه دبیر محترم انجمن تقدیم گردید ودر ادامه نیز بررسی لایحه اصلاح قانون کار ارسالی دولت به مجلس در دستور کار کمیسیون جهت بررسی می باشد.

8-بخشنامه های"دستورالعمل انضباط مالی وارتقاءبهره وری باشماره68118/100مورخ21/08/91"وبخشنامهشماره65663/100مورخ14/08/91موضوع"دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای"در کمیسیون بررسی شد.این نظرات طی نامه ای به ریاست محترم هیات مدیره انجمن جهت مکاتبه با معاونت برنامه ریزی تقدیم گردید.

9 - ازدستور جلسات کمیسیون درماههای دی و بهمن بررسی لایحه قانون مالیات های مستقیم بود که با حضور اعضاءکمیسیون وآقای امیری(مشاورامورمالی–مالیاتی)بحث مفصل وفراوانی انجام شدودرموردمواد 17،20،21،30،31،33،35،ازلایحه اصلاحی و ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ومواردی که به نظر کمیسیون مغفول مانده یا موکول به تهیه آئین نامه از سوی وزارت اقتصادو دارائی  شده بود را بررسی و به هیات مدیره محترم گزارش گردید.

10- بررسی پیش نویس نهایی شرایط عمومی پیمان که در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بازنگری است توسط ریاست محترم هیات مدیره در دستور کار کمیسیون قرار گرفت . بررسی دقیق این موضوع در پایان سال وابتدای سال آینده از دستور کارهای مهم کمیسیون قوانین ومقررات می باشد و نظرات  پس از جمع بندی نهایی به ریاست محترم هیات مدیره تقدیم می گردد.

12- بحث بعدی کمیسیون در خصوص  مشکلات پیمانکاران و بررسی روش های  حل مشکلات پیمانکاران در این مقطع از جمله عدم اعمال  ماده 46 شرایط عمومی پیمان ویا  استفاده از ماده  48در صورت درخواست پیمانکاران  می باشد،مکاتبه با معاونت برنامه ریزی برای اعلام  تعدیل واقعی  یا ضریب جبرانی افزایش  نرخ ها و قراردادن تعدیل به قراردادهای سرجمع و مکاتبه با ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص جبران خسارت وارده (یا خسارت تاخیر تادیه در پرداخت توسط کارفرمایان) از نظرات کمیسیون است که این موارد از طریق انجمن با مراجع ذیربط مکاتبه گردیده  ومکاتبه می گردد.

 13-اعلام قوانین و بخشنامه ها ی جدید مرتبط با فعالیت پیمانکاری نیز از اقدامات هر ماهه کمیسیون می باشد که از طریق نشریه وسایت و ...اطلاع رسانی گردید.

14- بررسی قوانین و آئین نامه ها و پاسخ به سوالات و مکاتبات اعضا مطابق معمول از جمله فعالیت های کمیسیون در سال جاری بود.

ضمن تشکر از اعضاء محترم کمیسیون که وقت خود را به حضوردرجلسات اختصاص دادند ، امید آن داریم در سال جدید نیز با استعانت از خداوند متعال و با حمایت هیات مدیره محترم و دبیر محترم انجمن اقداماتی در راستای حفظ منافع ملی و پیمانکاران همکار و صنف داشته باشیم .

 

گزارش کمیسیون قوانین و مقررات

به نام خدا

اهم موضوعات و مباحث مطرح شده درکمیسیون قوانین ومقررات و مصوبات کمیسیون در جلسات اخیر 

کمیسیون قوانین و مقررات :

- کمیسیون قوانین و مقررات در اولین جلسه سال جاری برنامه های اجرایی و عملیاتی خودرا در سه بخش: بررسی و تبیین قوانین بخشنامه ها و لوایح جامع و بالادستی، بررسی قوانین و بخشنامه های مرتبط با صنف و آئین نامه ها و لوایح و طرحهای پیشنهادی، بررسی دستور کارهای ارجاعی هیات مدیره و سایر مسائل جاری و مرتبط را تدوین و مصوب و با تعیین هریک از اعضای کمیسیون بعنوان مدیران پیگیری برنامه ها به هیات مدیره محترم ارائه نمود.

- کمیسیون اضافه نمودن همکار جدید از اعضای صنف به کمیسیون با توجه به حجم دستور کارهای متعدد ارجاعی تصویب نمود.

- برگزاری کارگاههای آموزشی(مالیات - بیمه تامین اجتماعی – آئین نامه تشخیص صلاحیت) با همکاری دبیرخانه سندیکا که در جلسات قبلی کمیسیون مصوب گردیده و در دوماه اخیر به مرحله اجرا رسید.

- اصول ومحورهای مدنظر در آئین نامه تشخیص صلاحیت با رویکردهای مد نظر هیات مدیره محترم بررسی و بعد از تصویب نظرات اعضا کمیسیون طی گزارش کتبی به هیات مدیره محترم ارائه شد.

- بخشنامه نحوه محاسبه تاخیرات5090/54/ 11082سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر دست بررسی کمیسیون می باشد  پس از نهایی شدن به هیات مدیره محترم گزارش می گردد.

- بررسی پیش نویس آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در دستور کار کمیسیون در دوجلسه اخیر بوده و پس از نهایی شدن به هیات مدیره محترم گزارش می گردد.

 

 با تقدیم احترام – تکلی 

 

فایل ضمیمه: ---