کمیسیون عضویت


عنوان کمیته تخصصی: کمیسیون عضویت

توضیحات:

بیانیه ماموریت:

دریافت تقاضای عضویت شرکتهای ساختمانی و راهنمایی و ارائه مدارک درخواست عضویت از طریق دفتر کمیسیون به متقاضی و دریافت مدارک پس از تکمیل از متقاضی توسط دبیر خانه سندیکا  بررسی پرونده شرکتهای متقاضی عضویت باتوجه به اساسنامه و آئین نامه عضویت و  قبول یا رد عضویت شرکت متقاضی در هیات مدیره انجمن براساس گزارش کمیسیون عضویت میباشد.

اعضاء کمیسیون: 

آقایان مهندس پور شیرازی، مهندس تاهباز، مهندس ضرابی 

متن گزارش عملکرد سالانه:

کمیسیون عضویت با حضور اعضاء خود آقایان مهندس پور شیرازی، مهندس تاهباز، مهندس ضرابی  در طول سال 93 و تاتیر ماه سال94 درخواستهای ارجاع شده به کمیسیون برای عضویت در سندیکای شرکتهای ساختمانی  ایران را بررسی نمود و شرکتهای ذیل پس از بررسی در کمیسیون ،عضویتشان توسط هیات مدیره محترم مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

ردیف

نام شرکت

تاریخ عضویت

مدیر عامل

1

شرکت پدیده رویای قرن

24/03/93

دکتر مجید کیانی

2

شرکت وزان

31/03/93

مهندس ابراهیم  خادم احمد آبادی

3

شرکت ساختمانی معلم

04/05/93

مهندس غلامرضا شیخ

4

شرکتسرمایه گذاری  و توسعه عمران  ایثار سبلان

04/05/93

مهندس  هادی درویشی

5

شرکتمهندسی ترانشه پل راه

01/06/93

مهندس  حبیب  جلالیان  عبدی

6

شرکتنصیر عمران آریا

26/07/93

مهندس  مهندس عباس سخنگو

7

شرکتتوسعه عمران زاویر

26/07/93

مهندس  شهرام رضائی

8

شرکت پروژه های اسپرلوس ماسال

26/07/93

مهندس  مصطفی عباس زاده منتظری

9

شرکت روئین سازه

27/12/93

مهندس جنابی

9

شرکت صنعت احداث عطاردیان

13/10/93

آقای مهندس مهدی پاسیار

10

شرکت سپهر بستر

20/10/93

آقای مهندس اسد عبدی پور وسطی

11

شرکت  سماسد

19/02/1394

آقای مهندس  کامران طهماسبی  گندمکاری

12

شرکت  قالا

05/02/1394

آقای مهندس مسعود رحیمی  آسیایی

 

فایل ضمیمه: ---