بخش نامه های انجمن


نمایش جزئیاتمساعدت و همیاری باهم میهنان زلزله زده غرب کشور
نمایش جزئیاتسالنمای سال 1397-بخشنامه اول
نمایش جزئیاتطرح مشکلات اعضا در حوزه های قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
نمایش جزئیاتبرگزاری نشست با اعضای سندیکا در خصوص آشنایی با مسائل و معضلات اعضا در همکاری با شهرداری تهران
نمایش جزئیاتاسناد خزانه اسلامی
نمایش جزئیات ثبت نام موتورسیکلت ها در سامانه طرح ترافیک
نمایش جزئیاتاعلام حق عضویت قطعی سال 1396
نمایش جزئیاتمجمع عمومی عادی سالیانه به صرف افطار-96
نمایش جزئیاتحق عضویت سال 1396- علی الحساب
نمایش جزئیاتهمکاری جهت تهیه پیش نویس آئین نامه ایمنی جرثقیل های برجی
نمایش جزئیاتبررسی مشکلات بیمه ای پروژه های خارج از کشور
نمایش جزئیاتاطلاعیه اول آرم طرح ترافیک سال 1396
نمایش جزئیاتمجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت سوم (انتخابات)
نمایش جزئیاتآگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت سوم و آخر)
نمایش جزئیاتانتخابات هیات مدیره و بازرسان (اطلاعیه شماره 3)
نمایش جزئیاتآگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران (نوبت دوم)
نمایش جزئیاتسالنمای سال 1396 – بخشنامه دوم
نمایش جزئیاتفراخوان ثبت اطلاعات جهت سررسید سال 1396 – بخشنامه اول
نمایش جزئیاتاطلاعیه تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سندیکای شرکت های ساختمانی ایران (نوبت اول)
نمایش جزئیاتدریافت نظرات کارشناسی اعضا در خصوص فرآیندهای اجرایی مخل کسب و کار صنف
12345678