نمایشگاههای خارجی


دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان، ساخت و ساز و راهسازی ترکمنستاننمایش جزئیات
پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللی سوریه نمایش جزئیات
نمایشگاه بازسازی سوریه نمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عراق-نجفنمایش جزئیات
مگا پروژه نمایشگاه بین المللی صنعت CASPIANDEXPO نمایشگاه بین المللی ساختماننمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری بازرگانی به آستانا قزاقستاننمایش جزئیات
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و ساخت و ساز روسیهنمایش جزئیات
اعزام هیات بازدید از نمایشگاه KOPLAS 2017 کره جنوبینمایش جزئیات
سی و ششمین نمایشگاه مهندسی هند EEPCنمایش جزئیات
نمایشگاه بین المللی ساختمان، معماری و دکوراسیون میلاننمایش جزئیات
هجدهمین نمایشگاه ساختمان ازبکستاننمایش جزئیات
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه عراقنمایش جزئیات
نمایشگاه تخصصی صنعت بتن و سیمان خاورمیانه - دبینمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران-استانبولنمایش جزئیات
چهاردهمین نمایشگاه خدمات عمومی با عنوان SITP 2016 الجزایرنمایش جزئیات
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان باکونمایش جزئیات
پاویون تخصصی صنعت ساختمان، آب، برق و تاسیسات و نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران - اکرایننمایش جزئیات
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قزاقستاننمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران-کابلنمایش جزئیات
نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی انرژی و صنعت برق ترکمنستاننمایش جزئیات
12345