نمایشگاههای خارجی


نمایشگاه زیرساخت های ابیجان موسوم به SIA2018 نمایش جزئیات
برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی در کشور کنگونمایش جزئیات
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان و مواد و تجهیزات ساختمانی و انرژی لبناننمایش جزئیات
پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی تولیدات قطر نمایش جزئیات
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان و بازسازی منطقه قفقاز نمایش جزئیات
هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بصره، عراقنمایش جزئیات
اولین نمایشگاه اختصاصی ماشین آلات شرکت های گوانگجونمایش جزئیات
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی داکارنمایش جزئیات
نمایشگاه های اختصاصی ایران در افغانستان و ترکمنستان تا پایان سال 96نمایش جزئیات
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی باماکو (مالی)نمایش جزئیات
هفدهمین نمایشگاه سازمان کشورهای اسلامینمایش جزئیات
نمایشگاه سرمایه گذاری کشور مالی نمایش جزئیات
نمایشگاه بزرگ سنگ و صنایع وابسته خاورمیانه دبی نمایش جزئیات
نمایشگاه Smart Shopper Annual Expo کشور کنیانمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تونسنمایش جزئیات
برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران در چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی عراق نمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان-کابلنمایش جزئیات
نمایشگاه اکسپو پاکستان 2017نمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی زیرساختهای عماننمایش جزئیات
نمایشگاه بین المللی ساختمان فرانسهنمایش جزئیات
123456