نمایشگاههای خارجی


نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان-کابلنمایش جزئیات
نمایشگاه اکسپو پاکستان 2017نمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی زیرساختهای عماننمایش جزئیات
نمایشگاه بین المللی ساختمان فرانسهنمایش جزئیات
نمایشگاه تجاری اکسپو پاکستان 2017 نمایش جزئیات
دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان، ساخت و ساز و راهسازی ترکمنستاننمایش جزئیات
پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللی سوریه نمایش جزئیات
نمایشگاه بازسازی سوریه نمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عراق-نجفنمایش جزئیات
مگا پروژه نمایشگاه بین المللی صنعت CASPIANDEXPO نمایشگاه بین المللی ساختماننمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری بازرگانی به آستانا قزاقستاننمایش جزئیات
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و ساخت و ساز روسیهنمایش جزئیات
اعزام هیات بازدید از نمایشگاه KOPLAS 2017 کره جنوبینمایش جزئیات
سی و ششمین نمایشگاه مهندسی هند EEPCنمایش جزئیات
نمایشگاه بین المللی ساختمان، معماری و دکوراسیون میلاننمایش جزئیات
هجدهمین نمایشگاه ساختمان ازبکستاننمایش جزئیات
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه عراقنمایش جزئیات
نمایشگاه تخصصی صنعت بتن و سیمان خاورمیانه - دبینمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران-استانبولنمایش جزئیات
چهاردهمین نمایشگاه خدمات عمومی با عنوان SITP 2016 الجزایرنمایش جزئیات
12345