دوره های آموزشی داخلی


کارگاه آموزشی خوردگی در کولینگ موتورهای آب خنکنمایش جزئیات
اینکوترمز و سوء برداشتهای بانکی و بیمه ای (نشست پرسش و پاسخ)نمایش جزئیات
دوره آموزشی شرکت تضمین شرکتهای ساختمانینمایش جزئیات
کارگاه آموزشی تبیین قانون و آئین نامه "مشاغل سخت و زیان آور"نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی ویژه تبیین قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی تبیین بخشنامه بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور و هم اندیشینمایش جزئیات
چهارمین دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار نمایش جزئیات
تغییر زمان برگزاری دوره فشرده آموزشی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها و شرکت های صنعت احداث و تمدید زمان ثبت نامنمایش جزئیات
کارگاه آموزشی تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های حوزه پیمانکارینمایش جزئیات
دوره فشرده زمانی (کمپینگ) آموزش ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها و شرکت های فعال در حوزه صنعت احداثنمایش جزئیات
کارگاه آشنایی با مبانی و مفاهیم الگوی برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISEنمایش جزئیات
دوره آموزشی آشنایی با قوانین امور گمرکی و شیوه دوراظهاری در فرآیندهای صادرات و واردات نمایش جزئیات
دومین سمینار آیین نامه های اجرایی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیمنمایش جزئیات
نشست پرسش و پاسخ با موضوع آیا برجام موجب تسهیل پرداخت های بین المللی شده است؟ نمایش جزئیات
برگزاری مراسم بزرگداشت زنده یاد بیژن سپهرآرا نمایش جزئیات
هفدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نمایش جزئیات
آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010نمایش جزئیات
برگزاری دوره آموزشی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600نمایش جزئیات
دوره آموزشی مدیریت کسب و کار در محیط بین الملل نمایش جزئیات
برگزاری کارگاه آموزشی روش های پرداخت بین المللی"نمایش جزئیات
1234567