دوره های آموزشی داخلی


دوره آموزشی مدیریت کسب و کار در محیط بین الملل نمایش جزئیات
برگزاری کارگاه آموزشی روش های پرداخت بین المللی"نمایش جزئیات
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی زبان آلمانی اتاق ایران-آلمان نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی مدیریت زنجیره تامین و لجستیکنمایش جزئیات
برگزاری دوره آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی سطح 2 و 3 مهندسی ارزش نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی قرارداد مهندسی، تدارکات کالا، ساخت/کلید گردان (کتاب نقره ای فیدیک)نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی قرارداد طرح و ساخت (کتاب زرد فیدیک)نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی قرارداد ساخت (کتاب قرمز فیدیک)نمایش جزئیات
سمینار آموزشی بیمه های حمل و نقل کالانمایش جزئیات
کارگاه آموزشی مدیریت فراپروژه اینمایش جزئیات
کارگاه آموزشی مدیریت پول در پروژه هانمایش جزئیات
دومین دوره فشرده آموزش ایمنی مدیران و مسئولان ایمنی کارگاه ها و شرکت های صنعت احداثنمایش جزئیات
نمایشگاه و نشست بین المللی معدن، ساختمان و صنایع وابستهنمایش جزئیات
برگزاری آزمون ارزیابی سرناظران، ناظران و کمک ناظران پروژه های سرمایه گذاری کشورنمایش جزئیات
سمینار قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی (PPP)نمایش جزئیات
کارگاه آموزشی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت آسانسورنمایش جزئیات
کارگاه آموزشی تبیین اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکتنمایش جزئیات
کارگاه آموزشی هیدرولیک عمومینمایش جزئیات
برگزاری اولین دوره مسابقات هیجان انگیز خیریه تنیس اتاق ایران-آلماننمایش جزئیات
123456