نمایش جزئیات رویداد


عنوان: واگذاری یک بنگاه و چندین جایگاه سوخت

توضیحات:

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات هسات محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به عرضه 08/87 درصد سهام شرکت «حمل و نقل بین المللی خلیج فارس» به قیمت پایه کل 1092592400000 ریال از طریق بورس به صورت 15 درصد نقد و مابقی طی اقساط 5 ساله واقع در استان تهران و 50 مورد از جایگاه های سوخت را به تفکیک از طریق مزایده به صورت 40 درصد نقد و مابقی طی اقساط 2ساله واقع در استان های اردبیل (2جایگاه)، البرز (2 جایگاه)، ایلام (یک جایگاه)، آذربایجام غربی (6جایگاه)، خراسان شمالی (2 جایگاه)، استان مرکزی (6جایگاه)، خراسان رضوی (9جایگاه)، خراسان جنوبی (یک جایگاه)، گیلان (5 جایگاه)، همدان (4 جایگاه)، قزوین (2 جایگاه)، قم (یک جایگاه)، کردستان (2جایگاه)، کهکیلویه و بویر احمد (یک جایگاه) به بخش های غیردولتی اقدام نماید.
آگهی عرضه اطلاعات مالی و اسناد مزایده بنگاه و جایگاه های یادشده در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان www.ipo.ir (بخش جدیدترین آگهی های واگذاری) قابل دسترسی است. آخرین مهلت واریز سپرده شرکت در مزایده پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13 دی ماه 1394 می باشد

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---