نمایش جزئیات رویداد


عنوان: اعزام هیئت خرید از نمایشگاه ساختمانی استانبول

توضیحات:

به اطلاع کلیه علاقمندان می رساند بخش بازرگانی سفارت ترکیه در تهران قرار است برنامه هیئت خرید از نمایشگاه ساختمانی با تقبل هزینه های اقامتی و صبحانه از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اردیبهش ۱۳۹۵ در شهر استانبول ترکیه برگزار می گردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم سماء فرخنده نژاد کارشناس ارشد ترکیه در معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران تماس حاصل نمایند.
شماره تماس: ۸۸۷۳۲۳۷۲

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---