نمایش جزئیات رویداد


عنوان: دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

توضیحات:

کمیسیون بانکی کمیته اتاق بازرگانی بین المللی ICC در نظر دارد دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی را به مدت 65 ساعت برگزار نماید.

مدرس: آقای فریدون شیرازی

زمان: روزهای چهارشنبه ساعت 8:30 الی 14:45

شروع دوره 23 تیرماه 1395 لغایت 28 مهرماه 1395

محل برگزاری: خیابان طالقانی ، شماره 175، اتاق بازرگانی ایران

ارتباط با دبیرخانه: تلفن: 88306127

از علاقمندان دعوت می شود برای نام نویسی هزینه شرکت در دوره 8.000.000 ریال را حداکثر تا تاریخ 19 تیرماه به شماره حساب 1550050092 کدشناسه 950408 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---