نمایش جزئیات رویداد


عنوان: کارگاه آموزشی مدیریت ایمنی و محیط زیست در ماشین آلات

توضیحات:

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند در راستای برگزاری دوره های آموزشی ماشین آلات، سندیکای شرکت های ساختمانی ایران قصد دارد تا کارگاه آموزشی با موضوع «مدیریت ایمنی و محیط زیست در ماشین آلات» را در روز چهارشنبه مورخ 20 مرداد 95 از ساعت 15 الی 17 به مدت دو ساعت در محل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار نماید.

سرفصل های دوره:

-چرا ایمنی، بهداشت و محیط زیست در نت ماشین آلات دارای اهمیت حیاتی است؟

- رویکرد به مقوله ایمنی در ماشین آلات

مباحث محیط زیستی در نت ماشین آلات چه جایگاهی دارد؟

- درباره بهداشت در امور نت

-5S  در نت ماشین آلات

- برخی منابع درباره ایمنی در ماشین آلات عمرانی

 

استاد: جناب آقای مهندس حسین انصاف پور

هزینه ثبت نام بالغ بر000/000/2 ریال جهت اعضاءو000/500/2 ریال جهت شرکت کنندگان غیرعضومی باشد.واریزوجه به حساب شماره5000647541608 نزدبانک کارآفرین بنام بهمن دادمان ومحمدغنی زاده بوده وفیش واریزی به شماره 66464084 فاکس شود.لازم است هرشرکت کننده برای صدورکارت وگواهی نامه 2 قطعه عکس بهمراه تصویرکارت ملی بهمراه داشته باشد.برای اطلاعات بیشتربه شماره66464261 داخلی 141 خانم علی­یاری تماس حاصل شود.

 

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---