نمایش جزئیات رویداد


عنوان: کارگاه آموزشی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت آسانسور

توضیحات:

کارگاه آموزشی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت آسانسور در تاریخ 8 و 9 آبان 95 از ساعت 8:30 الی 16:00 توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برگزار می گردد.

محتوای دوره:

ماهیت پروژه

شروع پروژه

شکست کار پروژه آسانسوری

تعاریف و مفاهیم اساسی شبکه ها

طریقه رسم شبکه ها

طریقه رسم شبکه های کوتاه ترین مسیر

ماکزیمم جریان در شبکه

محاسبه مسیر بحرانی و بدست آوردن زودترین و دیرترین زمان شروع شناوری

بررسی هزینه و زمان تخصیص فعالیت با توجه به منابع محدود در پروژه آسانسوری

گزارش پیشرفت کار و کنترل پروژه

برنامه ریزی پروژه بوسیله PERT

مفاهیم آماری شبکه PERT

معرفی GERT

آشنایی با برنامه های کامپیوتری در کنترل پروژه مانند MSP و Primavera در پروژه های آسانسوری

انجام یک مثال کاربردی آسانسوری

 

شرکت کنندگان:

مهندسین و تکنسین های شرکت های آسانسور، شرکت های بازرسی و واحدهای صنعتی و خدمات و مدیران فنی شرکت ها، دانشجویان رشته های مختلف آسانسور و سایر علاقمندان

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88210113 الی 20 تماس حاصل نمایید.

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---