نمایش جزئیات رویداد


عنوان: برگزاری آزمون ارزیابی سرناظران، ناظران و کمک ناظران پروژه های سرمایه گذاری کشور

توضیحات:

به اطلاع می رساند امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای ارتقای سطح دانش فنی و عمومی عوامل نظارت کارگاهی موضوع تذکر 3 بند 1-8-1 «دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395» نسبت به برگزاری آزمون ارزیابی این عوامل اقدام نماید. بدین منظور ضروری است مهندسان ناظر کارگاهی اعم از سرناظران، ناظران و کمک ناظران پروژه های سرمایه گذاری کشور و سایر مهندسان علاقمند به فعالیت در زمینه نظارت کارگاهی برای تکمیل فرم پیش ثبت نام آزمون یادشده اقدام کنند. لذا خواهشمند است اطلاعرسانی لازم به سایر واحدهای زیرمجموعه و عوامل اجرایی پروژه های آن وزارتخانه / سازمان / جامعه / شورا صورت گیرد. ثبت نام از طریق نشانی اینترنتی NEZAMFANNI.IR و یا TEC.mporg.ir از روز سه شنبه مورخ 1 آبان آغاز و در روز یکشنبه مورخ 30 آبان پایان می پذیرد. زمان و نحوه برگزاری آزمون نیز متعاقبا اعلام می شود.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---