نمایش جزئیات رویداد


عنوان: مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب ایران

توضیحات:

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند بر اساس مصوبه هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و پیرو آگهی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخ 4 تیرماه 96 مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون در روز سه شنبه 20 تیرماه 96 ساعت 14 در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی نبش خیابان فرصت طبقه 6 با دستور ذیل برگزار می گردد:

استماع گزارش هیات مدیره و هیات بازرسان

ارائه عملکرد سال 95 و پیشنهاد بودجه سال 96

بررسی و تصویب خط مشی کلی فدراسیون و سایر موضوعات مرتبط حرفه ای

سایر مواردی که با تصویب مجمع در دستور کار قرار گیرد.

از کلیه تشکل های عضو فدراسیون جهت معرفی نمایندگان خود و شرکت در این مجمع دعوت بعمل می آید.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---