نمایش جزئیات رویداد


عنوان: نمایشگاه زیرساخت های ابیجان موسوم به SIA2018

توضیحات:

نمایشگاه زیرساخت های ابیجان موسوم به SIA2018 در بخشهای مختلف از جمله زیرساخت های شبکه ای، مخابرات، حمل و نقل، شبکه تولید و انتقال برق، سالم سازی و تصفیه آب آشامیدنی در فاصله زمانی 17 الی 19 آبان 97 در شهر ابیجان پایتخت ساحل عاج برگزار می شود.

کسب اطلاعات بیشتر: +22522413394

www.axesmarketing.ci

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---