نمایش جزئیات رویداد


عنوان: مجمع عمومی کنفدراسیون صنعت ایران (انتخابات هیات مدیره)

توضیحات:

با توجه به اینکه دوره ی مدیریت اعضای محترم هیات مدیره بر سر کار در تاریخ 2 شهریور 97 خاتمه می پذیرد لذا بدینوسیله از کلیه اعضای کنفدراسیون (مجمع) دعوت می شود که در جلسه انتخابات مربوط به گزینش اعضای هیات مدیره و بازرس (اصلی و علی البدل) که در ساعت 14:30 روز سه شنبه 1 خردادماه 97 در محل دبیرخانه کنفدراسیون برگزار می گردد مشارکت نمایند.

لازم به یادآوری است که علاقمندان به شرکت در انتخابات به عنوان نامزد در هیات مدیره بایستی حداکثر تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه معرفی نامه خود از مرجع معرفی کننده که حاوی نام و نام خانوادگی و کد ملی نامزد معرفی شده و شماره ثبت مرجع معرفی کننده نزد دستگاهی که از آن مجوز فعالیت گرفته اند به دبیرخانه کنفدراسیون تسلیم نمایند.

اضافه می نماید که برای رای دادن نماینده عضوی که حق رای دارد (با ارایه نامه) یا با وکالتنامه حداکثر از سوی دو نفر می تواند در جلسه ی انتخابات شرکت نماید. اعضای شرکت کننده برای رای دادن شماره ثبت خود را در فهرست حضور و غیاب بایستی درج نمایند.

 

داریوش مهاجر / دبیر کل

 

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---