پست الکترونیک  |  درباره مـا  |  امروز: جمعه، 29 فروردین ماه 1393 | 18 آوریل 2014

English  |  العربیه
 

ورود اعضاء  |  حق عضویت  |  تماس با ما  |  پیوندها

ماموریت (رسالت) انجمن شرکت های ساختمانی: انجمن شركت‌هاي ساختماني، به عنوان يکي از قديمي‌ترين تشکل‌هاي صنفي کارفرمايي کشور، با اتكا به اعتقاد راسخ صنف به امر آباداني و سازندگي، ماموريت خود را دفاع از منافع صنفي اعضا، و تعالي جايگاه انجمن و شركت‌هاي عضو در سطح ملي و فراملي با جلب اعتماد و رضايت ذي‌نفعان و توسعه کمي و کيفي اعضا و ارايه خدمات مناسب به آنان مي‌داند.

 
  

اخبــار صنعت احداث


 

 
مزایدات و مناقصات زیر صفحه اعضای انجمن
مزایدات و مناقصات زیر صفحه اعضای انجمن