آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران (نوبت دوم)


عنوان: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران (نوبت دوم)

توضیحات:

هیأت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بدینوسیله از مدیران محترم شرکتهای عضو دعوت می‌نماید که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده (نوبت دوم) که روز شنبه 25/10/1395 رأس ساعت 16 در محل قانونی سندیکا واقع در خیابان طالقانی، جنب سینما فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر (صبای جنوبی) پلاک 86 تشکیل می‌گردد، با رعایت مفاد اساسنامه حضور بهمرسانند.

از کلیه مدیران شرکتهایی که داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره و هیأت بازرسان می‌باشند، تقاضا دارد ضمن تسویه کلیه بدهی‌های احتمالی آن شرکت به سندیکا، آمادگی خود را کتباً به دبیرخانه سندیکا اعلام نمایند.

ضمناً داوطلبان می‌توانند تا 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات با هماهنگی قبلی جهت فعالیتهای انتخاباتی خود از محل این سندیکا استفاده نمایند.

دستورجلسه به شرح زیر است:

  1. 1.        انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره 
  2. 2.       انتخاب هیأت بازرسان
  3. 3.       سایر مواردی که با تصویب مجمع در دستور کار قرار گیرد.

 

هیأت‌مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---