اعلام حق عضویت قطعی سال 1396


عنوان: اعلام حق عضویت قطعی سال 1396

توضیحات:

مدیرعامل محترم شرکت

با سلام

پیرو نامه شماره 96-55444 به تاریخ 11 اردیبهشت 96 به استحضار می رساند که حق عضویت سال 1396 سندیکای شرکت های ساختمانی ایران در جلسه مجمع عمومی مورخ 27 خرداد 96 مطرح و به میزان پیشنهادی 28.000.000 ریال (بیست و هشت میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

لذا خواهشمند است در صورت پرداخت علی الحساب نسبت به واریز باقیمانده حق عضویت اقدام فرموده و در صورت عدم پرداخت مبلغ فوق را طی یک فقره چک در وجه سندیکای شرکت های ساختمانی ایران صادر و یا مستقیما به حساب جاری 11016391 بانک تجارت شعبه 110 کار واریز و فیش مربوطه را جهت ثبت و اعلام وصول به امور مالی سندیکا ارسال فرمایند.

در عین حال انتظار دارد به منظور حمایت از برنامه های آتی سندیکا در سال جاری از هرگونه همفکری و ارائه پیشنهاد دریغ نفرمایند.

با تقدیم احترام

ایرج گلابتونچی / دبیر

جهت دریافت نامه فایل پیوست را دریافت کنید.

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---