اسناد خزانه اسلامی


عنوان: اسناد خزانه اسلامی

توضیحات:

مدیرعامل محترم شرکت

 

با سلام؛

   احتراماً، همانطوریکه مستحضرید  در سالهای اخیر دولت به موجب قوانین بودجه و آئین نامه های اجرایی آن مطالب پیمانکاران را از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی به جای مطالبات نقدی پرداخت می نماید.

   این واگذاری ها تبعات و مشکلاتی را برای اعضای صنف بهمراه داشته که این سندیکا در پی رفع مشکلات با طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام نمود و نتایج خوبی از جمله اصلاح  « بازه زمانی حفظ قدرت خرید از زمان مسجل شدن بدهی تا تاریخ سررسید »را با پی گیریهای فراوان و اخذ رأی مثبت شورای فقهی کسب نمود.لیکن مشکلات دیگری در این واگذاری ها همچنان موجود می باشد خواهشمند است نظرات کارشناسی دقیق و مستدل و راهکارهای حل آن را جهت پی گیری بیشتر وطرح در جلسات، ظرف یک هفته از تاریخ دریافت نامه به شماره 66464084 فاکس ویا به دبیرخانه سندیکا ارسال نمائید.

باتقدیم احترام

ایرج گلابتونچی

دبیر

به اطلاع می رساند نسخه اصل این بخشنامه را می توانید در وبسایت سندیکا در قسمت بخشنامه های انجمن و یا در کانال تلگرام سندیکا دریافت نمایید.

 

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---