بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی


عنوان: بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی

توضیحات:

مدیر عامل محترم شرکت

با سلام و احترام؛

بدینوسیله به اطلاع کلیه  مدیران  محترم شرکتهای عضو سندیکا  می‌رسا ند: بخشنامه شماره  1114/97/1000 مورخ 10/02/97 سازمان تامین اجتماعی با موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب  در ارتباط با بدهی  کارفرمایان واحدهای مشمول تهیه و ابلاغ گردیده و تا تاریخ 10/04/97 اعتبار دارد.

شرکتهای عضو سندیکا می‌توانند با دریافت نامه از سندیکا و با مراجعه به شعب مربوطه  و پرداخت بدهی یا تقسیط اصل بدهی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای خود بهره‌مند گردند. متن بخشنامه در سایت سندیکا  شرکتهای ساختمانی  ایران جهت بهره‌برداری قابل دسترسی می‌باشد. لطفا  به نشانی www.acco.ir  مراجعه نمائید.

 

با تشکر

ایرج گلابتونچی / دبیر

جهت دریافت اصل بخشنامه کلیک نمایید.

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---