اتمام اعتبار طرح ترافیک سال ۹۷

به اطلاع کلیه دارندگان طرح ترافیک سال ۹۷ می رساند آخرین زمان اعتبار طرح مربوطه، پایان ۳۱ اردیبهشت ۹۸ بوده است و از امروز این طرح اعتباری نداشته و مشمول قوانین طردد غیرمجاز خواهید شد. با توجه به پیگیری سندیکا و دریافت سهمیه بیشتر در امسال، در صورتیکه علاقمند به دریافت سهمیه و یا تمدید…