تطبیق قانون مالیتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ قدیم و سال ۱۳۹۴ جدید

ریال 850,000

تطبیق قانون مالیتهای مستقیم سال 1366 قدیم و سال 1394 جدید

این کتاب حاصل تلاش و بررسی کارشناسی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بوده و توسط کمیسیون قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گشته است. در این گزارش به بررسی تطبیقی قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و تبصره های آن و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 پرداخته شده است.

مطالعه این کتاب به کلیه فعالین اقتصادی و شرکتها پیشنهاد می گردد.

حفاظت فنی و بهداشت کار برای صنعت ساختمان (مستند دفتر بین المللی کار)

ریال 680,000

حفاظت فنی و بهداشت کار برای صنعت ساختمان (مستند دفتر بین المللی کار)

کتاب پیش رو مستندی از دفتر بین المللی کار ILO می باشد که توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ترجمه و گردآوری شده است. این مستند یک بسته آموزشی برای بهبود سیستم ها، رویه ها و روش های کار برای تمامی دست اندرکاران این صنعت مهم و عظیم به لحاظ اجتماعی است. ترویج این بسته رایگان می باشد اما بلحاظ هزینه انتشار آن، صرفا هزینه چاپ دریافت می گردد و سندیکای شرکتهای ساختمانی، انتفاعی از آن نخواهد داشت.

دانستنی هایی از تشخیص صلاحیت و رتبه بندی (سامانه ساجات)

ریال 800,000

دانستنی هایی از تشخیص صلاحیت و رتبه بندی (سامانه ساجات)

با توجه به بروز مشکلات برخی شرکتها در فرآیند تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری و بهره برداری از سامانه ساجات، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نسبت به تهیه و تدوین کتابی آموزشی در خصوص تشخیص صلاحیت و رتبه بندی و استفاده از سامانه ساجات اقدام نموده است.

دانستنی هایی از قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه برای کارفرمایان، بیمه شدگان، واگذارندگان کار و پیمانکاران

ریال 800,000

دانستنی هایی از قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه برای کارفرمایان، بیمه شدگان، واگذارندگان کار و پیمانکاران

با توجه به اهمیت آموزش و تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت احداث و مشاهده بروز مشکلات با این تغییرات براي اعضاي محترم، با هدف آموزش و بروز رسانی دانش قوانین و مقررات شرکت هاي عضو، مجموعه کارگاه هاي آموزشی کاربردي در این حوزه برنامه ریزي و در دستور کار سندیکا قرار گرفته است. کتاب پیش رو حاوي مطالب مرتبط و مورد بحث در کارگاه  آموزشی قانون تامین اجتماعی، تکالیف کارفرمایان و امور پیمانکاران با همکاري جناب آقاي قدرت اله قدسی مشاور عالی  بیمه اي سندیکا تهیه و تدوین گردیده است.
در خرداد سال 1395 نسخه اولیه این موضوع نیز منتشر شده است و در مرداد سال 1397 ، آخرین قوانین و آئین نامه هاي مربوطه تا کنون به روز رسانی شده و نسخه جدیدي منتشر شده است که در اختیار شما قرار دارد.

دانستنی هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط

ریال 800,000

دانستنی هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط

این کتاب توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تنظیم و منتشر شده است و حاوی دانسته هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط به این حوزه جهت بهره برداری کلیه پیمانکاران و شرکتهای پیمانکاری می باشد. این کتاب با همکاری جناب آقای اسماعیل ظریفی آزاد جهت آموزش و تبیین قانون کار و آیین نامه های مرتبط تهیه و تدوین گشته است.

فهرست موضوعی:

 1. درآمدی بر قرارداد کار
 2. ملاحظاتی پیرامون ماده 26 قانون کار و دستورالعمل آن
 3. ملاحظاتی پیرامون قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
 4. نظام ارزیابی مشاغل
 5. متن قانون کار

کتاب علمی-کاربردی آیین دادرسی مالیاتی

ریال 350,000

کتاب علمی-کاربردی آیین دادرسی مالیاتی

تالیف و گردآوری: احمد غفارزاده

کتاب حاضر برای استفاده مودیان مالیاتی، مشاوران مالیاتی، ماموران مالیاتی و دانشجویان و محققان رشته مالیه عمومی با رویکرد دادرسی مالیاتی تدوین شده است.

در این مجموعه سعی شده به صورت کاملا ساده و فرآیندی، مراحل و مراجع دادرسی مالیاتی تبیین شود و همچنین آراء مرتبط با موضوع که توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی) صادر گردیده و بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به منظور اطلاع بیشتر خوانندگان ضمیمه شده است و نهایتا دستورالعمل دادرسی مالیاتی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فرم های مرتبط با دادخواهی و دادرسی مالیاتی جزو ضمائم می باشد.

این کتاب در 7 فصل کلی تالیف و گردآوری شده است

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۱

ریال 2,750,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 1

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نسبت به جمع آوری مجموعه اسناد و مدارک در خصوص پرسش اعضا در ارتباط با ابهامات مطروحه در قراردادهای منعقده که در سالهای اخیر با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مطرح و اظهار نظرهای صادره دریافت گردیده است در قالب های موضوعی جداگانه اقدام نموده است. جلد اول مجموعه کتابهای پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری با موضوع شرایط عمومی پیمان تهیه و تدوین شده است و در دسترس عموم مهندسان قرار گرفته است.

کلیه مطالب این کتاب مستند و بصورت تصاویر اصلی نامه های ارسالی و دریافتی می باشد.

فهرست موضوعی این کتاب امکان جستجو و یافتن فوری موضوعات مورد نظر را فراهم آورده است.

این کتاب بعنوان یک بانک اطلاعاتی دقیق و قابل استناد در پیگیری های حقوقی و مهندسی قابل استفاده خواهد بود.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۲

ریال 3,000,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 2

توضیحات:

این کتاب با موضوع “فهرست بهاء” تهیه و تدوین شده است و جلد دوم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “فهرست بهاء” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۳

ریال 4,600,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 3

توضیحات:

این کتاب با موضوع “قوانین و مقررات” تهیه و تدوین شده است و جلد سوم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “قوانین و مقررات” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۴

ریال 4,500,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 4

این کتاب با موضوع “ضوابط تعدیل” تهیه و تدوین شده است و جلد چهارم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “ضوابط تعدیل” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۵

ریال 6,000,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 5

جلد پنجم این مجموعه با موضوع  “شرایط عمومی پیمان (بخش دوم) ” تهیه و تدوین شده است  و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکت‌های پیمانکاری با موضوع “مواد شرایط عمومی پیمان” می‌باشد که توسط سندیکا در طی سال ها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

نمایش 1–16 از 19 نتیجه

تطبیق قانون مالیتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ قدیم و سال ۱۳۹۴ جدید

ریال 850,000

تطبیق قانون مالیتهای مستقیم سال 1366 قدیم و سال 1394 جدید

این کتاب حاصل تلاش و بررسی کارشناسی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بوده و توسط کمیسیون قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گشته است. در این گزارش به بررسی تطبیقی قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و تبصره های آن و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 پرداخته شده است.

مطالعه این کتاب به کلیه فعالین اقتصادی و شرکتها پیشنهاد می گردد.

حفاظت فنی و بهداشت کار برای صنعت ساختمان (مستند دفتر بین المللی کار)

ریال 680,000

حفاظت فنی و بهداشت کار برای صنعت ساختمان (مستند دفتر بین المللی کار)

کتاب پیش رو مستندی از دفتر بین المللی کار ILO می باشد که توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ترجمه و گردآوری شده است. این مستند یک بسته آموزشی برای بهبود سیستم ها، رویه ها و روش های کار برای تمامی دست اندرکاران این صنعت مهم و عظیم به لحاظ اجتماعی است. ترویج این بسته رایگان می باشد اما بلحاظ هزینه انتشار آن، صرفا هزینه چاپ دریافت می گردد و سندیکای شرکتهای ساختمانی، انتفاعی از آن نخواهد داشت.

دانستنی هایی از تشخیص صلاحیت و رتبه بندی (سامانه ساجات)

ریال 800,000

دانستنی هایی از تشخیص صلاحیت و رتبه بندی (سامانه ساجات)

با توجه به بروز مشکلات برخی شرکتها در فرآیند تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری و بهره برداری از سامانه ساجات، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نسبت به تهیه و تدوین کتابی آموزشی در خصوص تشخیص صلاحیت و رتبه بندی و استفاده از سامانه ساجات اقدام نموده است.

دانستنی هایی از قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه برای کارفرمایان، بیمه شدگان، واگذارندگان کار و پیمانکاران

ریال 800,000

دانستنی هایی از قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه برای کارفرمایان، بیمه شدگان، واگذارندگان کار و پیمانکاران

با توجه به اهمیت آموزش و تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت احداث و مشاهده بروز مشکلات با این تغییرات براي اعضاي محترم، با هدف آموزش و بروز رسانی دانش قوانین و مقررات شرکت هاي عضو، مجموعه کارگاه هاي آموزشی کاربردي در این حوزه برنامه ریزي و در دستور کار سندیکا قرار گرفته است. کتاب پیش رو حاوي مطالب مرتبط و مورد بحث در کارگاه  آموزشی قانون تامین اجتماعی، تکالیف کارفرمایان و امور پیمانکاران با همکاري جناب آقاي قدرت اله قدسی مشاور عالی  بیمه اي سندیکا تهیه و تدوین گردیده است.
در خرداد سال 1395 نسخه اولیه این موضوع نیز منتشر شده است و در مرداد سال 1397 ، آخرین قوانین و آئین نامه هاي مربوطه تا کنون به روز رسانی شده و نسخه جدیدي منتشر شده است که در اختیار شما قرار دارد.

دانستنی هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط

ریال 800,000

دانستنی هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط

این کتاب توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تنظیم و منتشر شده است و حاوی دانسته هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط به این حوزه جهت بهره برداری کلیه پیمانکاران و شرکتهای پیمانکاری می باشد. این کتاب با همکاری جناب آقای اسماعیل ظریفی آزاد جهت آموزش و تبیین قانون کار و آیین نامه های مرتبط تهیه و تدوین گشته است.

فهرست موضوعی:

 1. درآمدی بر قرارداد کار
 2. ملاحظاتی پیرامون ماده 26 قانون کار و دستورالعمل آن
 3. ملاحظاتی پیرامون قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
 4. نظام ارزیابی مشاغل
 5. متن قانون کار

رویکردهای کارشناسی در حوزه نظام فنی و اجرایی – جلد اول

ریال 2,900,000

محتوای اجمالی کتاب از نگاه نگارنده

شکل گیری نظام پیمانکاری در 5 دهه گذشته در ایران با توجه به حجم و ابعاد پروژه ها دستخوش دگرگونی های بسیاری با توجه به نرم های بین المللی شده است در 2 دهه گذشته شکل گیری نظام دوعاملی EPC ( با حضور کارفرما و پیمانکار EPC ) در مقابل روش سنتی سه عاملی (حضور کارفرما ، مهندس مشاور و پیمانکار C ) در انواع پروژه های صنعت احداث مشاهده گردید . توزیع ریسک و مسئولیت بین بازیگران اصلی در اجرای پروژه ها ، کارفرما ، مشاور و پیمانکار همواره دغدغه اصلی در اجرای پروژه های عمرانی و غیر عمرانی کشور بوده است . عدم شفافیت در نگارش قراردادهای فیمابین در هر دو روش سه عاملی سنتی و دو عاملی EPC و نبود یک تقسیم مسئولیت منصفانه و عادلانه بین طرفین کارفرما و پیمانکار موجب جدل های قراردادی بسیاری گردید و این منازعات قراردادی منجر به تطویل مدت پیمان ها در ایران در چند دهه گذشته گردید بنحوی که دوران اجرای متوسط پروژه های عمرانی در کشور 2- 3 برابر مدت پیش بینی شده اولیه و تا بیش از 10 سال به تایید مقامات رسمی کشور من جمله در گزارشات سازمان برنامه و بودجه منعکس شده است.

نگارنده این مجموعه با تجربه بیش از 53 سال حضور فعال و ممتد در صنعت احداث کشور و در انواع پروژه ها در بخش راه ، اب ، ابنیه ، نفت ، گاز ، پتروشیمی و معدن و نظایر ان از همان ابتدا دغدغه شفافیت در اجرای قراردادهای فیمابین دولتی و غیر دولتی را با پیمانکاران داشته است و در این فاصله طولانی با نگارش مقالات ، سخنرانی ها در کنفرانس های متعدد در صنعت احداث کشور و همچنین درج مقالات در مجلات مهندسی تلاش نموده است که تجربیات خود را بنحوی به جامعه مهندسی انتقال دهد و از بیش از 250 نوشتار 80 مقاله منتخب را در 7 حوزه در دو جلد با نام ”  رویکردهای کارشناسی در حوزه نظام فنی اجرایی” ( مدیرت اجرای پروژه ها)منتشر نموده است . در این نوشتار به نگاه های ذیل توجه شده است :

 1. ماهیت تقسیم پروژه ها از منظر دوعاملی و سه عاملی و توزیع ریسک و مسئولیت بین بازیگران پروژه ها
 2. عدم شفافیت در قراردادهای جاری
 3. نگاه به موضوع مدیریت اجرای پروزه ها توسط هر یک از بازیگران اجرای پروژه
 4. ارائه پاره ای مقالات در مورد علل عدم ماندگاری شرکتهای پیمانکاری و مشاوره ای با نرم های بین المللی

 

 

رویکردهای کارشناسی در حوزه نظام فنی و اجرایی – جلد دوم

ریال 2,600,000

محتوای اجمالی کتاب از نگاه نگارنده

شکل گیری نظام پیمانکاری در 5 دهه گذشته در ایران با توجه به حجم و ابعاد پروژه ها دستخوش دگرگونی های بسیاری با توجه به نرم های بین المللی شده است در 2 دهه گذشته شکل گیری نظام دوعاملی EPC ( با حضور کارفرما و پیمانکار EPC ) در مقابل روش سنتی سه عاملی (حضور کارفرما ، مهندس مشاور و پیمانکار C ) در انواع پروژه های صنعت احداث مشاهده گردید . توزیع ریسک و مسئولیت بین بازیگران اصلی در اجرای پروژه ها ، کارفرما ، مشاور و پیمانکار همواره دغدغه اصلی در اجرای پروژه های عمرانی و غیر عمرانی کشور بوده است . عدم شفافیت در نگارش قراردادهای فیمابین در هر دو روش سه عاملی سنتی و دو عاملی EPC و نبود یک تقسیم مسئولیت منصفانه و عادلانه بین طرفین کارفرما و پیمانکار موجب جدل های قراردادی بسیاری گردید و این منازعات قراردادی منجر به تطویل مدت پیمان ها در ایران در چند دهه گذشته گردید بنحوی که دوران اجرای متوسط پروژه های عمرانی در کشور 2- 3 برابر مدت پیش بینی شده اولیه و تا بیش از 10 سال به تایید مقامات رسمی کشور من جمله در گزارشات سازمان برنامه و بودجه منعکس شده است.

نگارنده این مجموعه با تجربه بیش از 53 سال حضور فعال و ممتد در صنعت احداث کشور و در انواع پروژه ها در بخش راه ، اب ، ابنیه ، نفت ، گاز ، پتروشیمی و معدن و نظایر ان از همان ابتدا دغدغه شفافیت در اجرای قراردادهای فیمابین دولتی و غیر دولتی را با پیمانکاران داشته است و در این فاصله طولانی با نگارش مقالات ، سخنرانی ها در کنفرانس های متعدد در صنعت احداث کشور و همچنین درج مقالات در مجلات مهندسی تلاش نموده است که تجربیات خود را بنحوی به جامعه مهندسی انتقال دهد و از بیش از 250 نوشتار 80 مقاله منتخب را در 7 حوزه در دو جلد با نام ”  رویکردهای کارشناسی در حوزه نظام فنی اجرایی” ( مدیرت اجرای پروژه ها)منتشر نموده است . در این نوشتار به نگاه های ذیل توجه شده است :

 1. ماهیت تقسیم پروژه ها از منظر دوعاملی و سه عاملی و توزیع ریسک و مسئولیت بین بازیگران پروژه ها
 2. عدم شفافیت در قراردادهای جاری
 3. نگاه به موضوع مدیریت اجرای پروزه ها توسط هر یک از بازیگران اجرای پروژه
 4. ارائه پاره ای مقالات در مورد علل عدم ماندگاری شرکتهای پیمانکاری و مشاوره ای با نرم های بین المللی

 

 

کتاب علمی-کاربردی آیین دادرسی مالیاتی

ریال 350,000

کتاب علمی-کاربردی آیین دادرسی مالیاتی

تالیف و گردآوری: احمد غفارزاده

کتاب حاضر برای استفاده مودیان مالیاتی، مشاوران مالیاتی، ماموران مالیاتی و دانشجویان و محققان رشته مالیه عمومی با رویکرد دادرسی مالیاتی تدوین شده است.

در این مجموعه سعی شده به صورت کاملا ساده و فرآیندی، مراحل و مراجع دادرسی مالیاتی تبیین شود و همچنین آراء مرتبط با موضوع که توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی) صادر گردیده و بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به منظور اطلاع بیشتر خوانندگان ضمیمه شده است و نهایتا دستورالعمل دادرسی مالیاتی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فرم های مرتبط با دادخواهی و دادرسی مالیاتی جزو ضمائم می باشد.

این کتاب در 7 فصل کلی تالیف و گردآوری شده است

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۱

ریال 2,750,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 1

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نسبت به جمع آوری مجموعه اسناد و مدارک در خصوص پرسش اعضا در ارتباط با ابهامات مطروحه در قراردادهای منعقده که در سالهای اخیر با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مطرح و اظهار نظرهای صادره دریافت گردیده است در قالب های موضوعی جداگانه اقدام نموده است. جلد اول مجموعه کتابهای پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری با موضوع شرایط عمومی پیمان تهیه و تدوین شده است و در دسترس عموم مهندسان قرار گرفته است.

کلیه مطالب این کتاب مستند و بصورت تصاویر اصلی نامه های ارسالی و دریافتی می باشد.

فهرست موضوعی این کتاب امکان جستجو و یافتن فوری موضوعات مورد نظر را فراهم آورده است.

این کتاب بعنوان یک بانک اطلاعاتی دقیق و قابل استناد در پیگیری های حقوقی و مهندسی قابل استفاده خواهد بود.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۲

ریال 3,000,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 2

توضیحات:

این کتاب با موضوع “فهرست بهاء” تهیه و تدوین شده است و جلد دوم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “فهرست بهاء” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۳

ریال 4,600,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 3

توضیحات:

این کتاب با موضوع “قوانین و مقررات” تهیه و تدوین شده است و جلد سوم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “قوانین و مقررات” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۴

ریال 4,500,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 4

این کتاب با موضوع “ضوابط تعدیل” تهیه و تدوین شده است و جلد چهارم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “ضوابط تعدیل” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۵

ریال 6,000,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 5

جلد پنجم این مجموعه با موضوع  “شرایط عمومی پیمان (بخش دوم) ” تهیه و تدوین شده است  و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکت‌های پیمانکاری با موضوع “مواد شرایط عمومی پیمان” می‌باشد که توسط سندیکا در طی سال ها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه تجزیه بهای کاربردی کارهای ساختمانی (۲جلدی)

ریال 4,100,000

مجموعه تجزیه بهای کاربردی کارهای ساختمانی (2جلدی)

این مجموعه کتاب در دو جلد توسط دفتر فنی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تهیه و تدوین گشته است و تا کنون بالغ بر 3000 نسخه از آن برای پیمانکاران منتشر شده است. این کتاب در 24 فصل در دو جلد منشر شده است و بصورت مجموعه بفروش می رسد.

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم جهت اجرا یک کار بدون استفاده از تجزیه بها امکان پذیر نیست و هر قدر تجزیه بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به واقعیت شرایط اجرای کار نزدیکتر باشد به همان میزان برآورد اولیه با ارقام تمام شده نزدیکتر خواهد بود. در سالهای گذشته عدم توجه به تجزیه بهای صحیح در برآورد کارها چه از طرف پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران در زمان تسلیم پیشنهاد یکی از علل اساسی تطویل زمان اجرای پیمان و عدم تکافوی اعتبار منظور شده برای انجام کار بوده است.

این عامل علی الخصوص در شرایط نوسانات شدید ارز و شرایط اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

سازمان برنامه با ارائه تجزیه بهای کلیه اقلام قیمتهای پایه در تمام بخش ها اقدام می نماید.

مجموعه رویکردهای کارشناسی در حوزه نظام فنی و اجرایی (۲ جلدی)

ریال 5,500,000

محتوای اجمالی کتاب از نگاه نگارنده

شکل گیری نظام پیمانکاری در 5 دهه گذشته در ایران با توجه به حجم و ابعاد پروژه ها دستخوش دگرگونی های بسیاری با توجه به نرم های بین المللی شده است در 2 دهه گذشته شکل گیری نظام دوعاملی EPC ( با حضور کارفرما و پیمانکار EPC ) در مقابل روش سنتی سه عاملی (حضور کارفرما ، مهندس مشاور و پیمانکار C ) در انواع پروژه های صنعت احداث مشاهده گردید . توزیع ریسک و مسئولیت بین بازیگران اصلی در اجرای پروژه ها ، کارفرما ، مشاور و پیمانکار همواره دغدغه اصلی در اجرای پروژه های عمرانی و غیر عمرانی کشور بوده است . عدم شفافیت در نگارش قراردادهای فیمابین در هر دو روش سه عاملی سنتی و دو عاملی EPC و نبود یک تقسیم مسئولیت منصفانه و عادلانه بین طرفین کارفرما و پیمانکار موجب جدل های قراردادی بسیاری گردید و این منازعات قراردادی منجر به تطویل مدت پیمان ها در ایران در چند دهه گذشته گردید بنحوی که دوران اجرای متوسط پروژه های عمرانی در کشور 2- 3 برابر مدت پیش بینی شده اولیه و تا بیش از 10 سال به تایید مقامات رسمی کشور من جمله در گزارشات سازمان برنامه و بودجه منعکس شده است.

نگارنده این مجموعه با تجربه بیش از 53 سال حضور فعال و ممتد در صنعت احداث کشور و در انواع پروژه ها در بخش راه ، اب ، ابنیه ، نفت ، گاز ، پتروشیمی و معدن و نظایر ان از همان ابتدا دغدغه شفافیت در اجرای قراردادهای فیمابین دولتی و غیر دولتی را با پیمانکاران داشته است و در این فاصله طولانی با نگارش مقالات ، سخنرانی ها در کنفرانس های متعدد در صنعت احداث کشور و همچنین درج مقالات در مجلات مهندسی تلاش نموده است که تجربیات خود را بنحوی به جامعه مهندسی انتقال دهد و از بیش از 250 نوشتار 80 مقاله منتخب را در 7 حوزه در دو جلد با نام ”  رویکردهای کارشناسی در حوزه نظام فنی اجرایی” ( مدیرت اجرای پروژه ها)منتشر نموده است . در این نوشتار به نگاه های ذیل توجه شده است :

 1. ماهیت تقسیم پروژه ها از منظر دوعاملی و سه عاملی و توزیع ریسک و مسئولیت بین بازیگران پروژه ها
 2. عدم شفافیت در قراردادهای جاری
 3. نگاه به موضوع مدیریت اجرای پروزه ها توسط هر یک از بازیگران اجرای پروژه
 4. ارائه پاره ای مقالات در مورد علل عدم ماندگاری شرکتهای پیمانکاری و مشاوره ای با نرم های بین المللی