دعوت به برگزاری نشست هم اندیشی انتخابات مجلس با حضور کاندیدای منتخب صنف