بانک مرکزی طی بخشنامه ای قانون “تسهیل تسویه بدهی بدهکاران” معروف به ” قانون حذف ربح مرکب” را به شبکه بانکی ابلاغ کرد