دعوت به برگزاری دومین نشست هم اندیشی انتخابات مجلس با حضور کاندیدای منتخب صنف