نمودار تغییرات شاخص های رشته ابنیه در مقایسه با تغییرات شاخص های فصل هفتم، کارهای فولادی با میلگرد (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸)