نمودار تغییرات شاخص های رشته ابنیه در مقایسه با تغییرات شاخص های فصل نهم، کارهای فولادی سنگین (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸)