امکان امضای الکترونیکی و حذف فرآیند ارسال نسخه فیزیکی در سامانه ستاد

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد گزینه های اجباری با ستاره مشخص شده اند *

ارسال نظر