شرکت ساختمانی بنادر

مدیرعامل: بهروز محمدی

تاریخ تاسیس: ۱۳۴۰

تاریخ عضویت: ۱۳۴۲

اطلاعات ارتباطی:

null
وبسایت

_

null
ایمیل:

frontdesk@banader.co.ir

null
نشانی:

تهران، محله سنایی، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نهم، پلاک ۴۴

کد پستی : ۱۵۸۵۷۱۳۵۱۱

null
نمابر:

۰۲۱۸۸۸۲۵۹۵۱

تلفن
تلفن:

۰۲۱۸۸۸۲۱۳۱۵

راه : یک

ابنیه : پنج

آب : پنج

تاسیسات : پنج

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

انجمن شرکت های راهسازی  ایران

دریافت کاتالوگ فارسی   /   Catalog Persian language

دریافت کاتالوگ انگلیسی  /  Catalog English language

گالری پروژه های شرکت ساختمانی بنادر