صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران سال ۱۴۰۲

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران سال ۱۴۰۲   به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه ٌ انجمن شرکتهای ساختمانی ٌ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱- گزارش عملکرد هیات مدیره، بازرس، خزانه دار و صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب…

بررسی مسائل مهم صنفی در مجمع عمومی سندیکا

بررسی مسائل مهم صنفی در مجمع عمومی سندیکا مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا روز دوشنبه ۱ بهمن برگزار شد در این مجمع گزارش هیأت مدیره، گزارش هیأت بازرسان، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲، بودجه سال ۱۴۰۳، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سندیکا، خط مشی کلی سندیکا، و حق عضویت اعضا مورد بررسی قرار گرفت…