اعلام آمادگی کاندیداتوری (درحال بررسی)

مهندس اشکان ناظمی  |  مدیرعامل شرکت هنزا

مهندس شعبان یوسفیان  |  رئیس هیات مدیره پارس یکم (عضو فعلی هیات مدیره)

دکتر بابک فخیم  |  رئیس هیات مدیره شرکت پارسازه

مهندس یداله مدنی  |  مدیرعامل شرکت آگورچین

مهندس محمود مصطفی زاده  |  نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهند آذر ناودیس راه سانا (عضو فعلی هیات مدیره)

مهندس محمدعلی پورشیرازی  |  مدیرعامل شرکت چالدران (عضو فعلی هیات بازرسان)

مهندس بابک ملکی  |  مدیرعامل شرکت رآورا

مهندس محمدنبی گوهرگانی  |  موسس شرکت گوپله

مهندس اسداله احمدی  |  مدیرعامل شرکت رکیندژ

مهندس ابراهیم نوروزی  |  عضو هیات مدیره شرکت خاکریسه

مهندس توحید زورچنگ  |  موسس و سهام دار شرکت عمران آذرستان (عضو فعلی هیات مدیره)

مهندس پرهام موحد  |  مدیرعامل شرکت پایدار سازان آریا (عضو فعلی هیات بازرسان)

مهندس ابراهیم کوهی  |  رئیس هیئت مدیره شرکت رهگا

مهندس طاهر ایزدپناه  |  رئیس هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان مولوی

مهندس عزیزی لرد  |  مدیرعامل شرکت بوم شهر

مهندس وحید خاوئی  |  مدیرعامل شرکت اسکان ایران

مهندس عباس وفایی  |  نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کیهان ابنیه (عضو فعلی هیات مدیره)

مهندس مجتبی ضرابی  |  مدیرعامل شرکت اتوماسکوپ (عضو فعلی هیات بازرسان)

مهندس عین الله ظاهری  |  مدیرعامل شرکت لمبه کوب

مهندس نوذر هرمزی  |  رئیس هیئت مدیره شرکت نیمرخ

مهندس علی ورزنده  |  مدیرعامل شرکت شنگرف (عضو فعلی هیات مدیره)

دکتر بابک شیعه بیگی  |  عضو هیات مدیره شرکت ناورود

دکتر مجتبی غروی  |  رییس هیات مدیره شرکت نیر پارس

مهندس آزاده عمرانی  |  رییس هیات مدیره شرکت کولهام

مهندس بهنام بیگلری  |  رییس هیات مدیره شرکت تحکیم فرجام

مهندس علی ناصر معدلی  |  سهامدار شرکت پرلیت

مهندس جعفر سبوخی  |  عضو هیات مدیره شرکت پانیر

مهندس سیامک مسعودی  |  مدیرعامل شرکت فلار  (عضو فعلی هیات مدیره)

کاندیداهای نهایی

تایید صلاحیت بر اساس شرایط اساسنامه سندیکا، قوانین تشکلهای اتاق ایران و عدم بدهی مالیاتی